Dezbaterea succesiunii

  • Acte de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie :
  • certificat de deces - original + 2 copii Xerox
  • certificat de casatorie sot supravietuitor (sau certificat deces/certificat mostenitor) original + 1 copie xerox;
  • certificat de nastere + casatorie a descendentilor sau altor rude care au vocatie succesorala - original + 1 copie xerox;
  • testament in original (daca exista).
  • Actele care atesta averea defunctului :
  • acte proprietate de bunuri imobile - original + 1 copie Xerox : contract vinzare-cumparare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de imprumut/rate; adeverinta de achitare integrala;
  • certificat fiscal in original de la Administratia Financiara;
  • acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate) – original + 1 copie xerox
  • certificat fiscal pentru auto de la Administratia Financiara;
  • certificat actionar (daca exista) - original + 1 copie xerox;
  • carnete C.E.C. (daca exista) - original + 1 copie xerox;
  • bani la Banca (extras de cont – contract de depozit)
  • act concesiune - Loc de Veci - original + 1 copie xerox;
  • adeverinta in original cu valoarea locului de veci de la Administratia Cimitirelor sau Parohie
  • Cerere pentru deschiderea succesiunii (se va completa in ziua depunerii dosarului la biroul nostru notarial).
  • Doi martori din afara familiei care sa declare in scris ca l-au cunoscut pe defunct si familia acestuia (de cel putin 10 ani inaintea decesului).
  • Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special.
 

 

 
Copyright Birou Notarial © Razvan Georgescu 2007