Dezbaterea succesiunii – Acte Necesare

Procedura Divortului cu sau fara copii minori - Acte Necesare

Conventii Matrimoniale - Acte Necesare

Testamente – Acte Necesare

Antecontracte de vanzare-cumparare – Acte necesare

Contracte de vanzare-cumparare/ donatie/ schimb/ intretinere/ renta viagera – Imobile - Acte necesare

Contracte de partaj/ lotizare/ alipire – Acte Necesare

Contracte de ipoteca – Acte Necesare

Contracte de comodat / inchiriere – Acte Necesare

Declaratii – Acte Necesare

Procuri – Acte Necesare

Legalizari de copii ale unor inscrisuri – Acte Necesare

Legalizari de Semnatura – Acte Necesare

Legalizarea semnaturii traducatorului – Acte Necesare

Darea de data certa unor inscrisuri – Acte Necesare

Eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite – Acte Necesare

Acte constitutive si aditionale pentru societati comerciale Acte Necesare

Certificarea unor fapte- Acte Necesare

Certificarea proceselor-verbale si hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale – Acte necesare

Deplasari la domiciliu sau sediu în limitele circumscriptiei teritoriale. (Bucuresti)

Servicii de traducere a documentelor

Servicii de cadastru

Precizari :

    Actele incheiate in fata Notarului Public sunt de Autoritate Publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei.
    Pentru a fi recunoscute de autoritatile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de Institutiile Romane abilitate (apostilate).
    Birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, decât daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate sau apostilate. Scutirea de supralegalizare şi apostilare

 
Copyright Birou Notarial © Razvan Georgescu 2007