Contracte de vanzare-cumparare/ donatie/ schimb/ intretinere/ renta viagera – Imobile

  • Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
  • Certificat fiscal pe numele fiecarui proprietar, sot/sotie, coproprietar  (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil 30 de zile.
  • Documentatia cadastrala (CADASTRU- intocmit de un expert cadastral)
  • Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
  • Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari (numai in cazul apartamentelor), in sensul ca proprietarul nu are debite la intretinere, semnata de Presedinte si Administrator cu stampila Asociatiei;
  • Certificat de urbanism (pentru terenuri - cu rol informativ ).
  • Certificat Energetic (necesar numai la contractul de vanzare-cumparare)
  • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

 

   

 

 

Despre noi :: Intrebari frecvente :: Servicii :: Contact :: Linkuri
Copyright Birou Notarial © Razvan Georgescu 2007