Contracte de partaj/ lotizare/ alipire

  • Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
  • Certificat fiscal pe numele proprietarului  (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.
  • Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
  • Documentatia cadastrala (CADASTRU- intocmit de un expert cadastral).
  • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
  • Certificat de urbanism (pentru alipiri de terenuri sau dezlipiri in urma carora rezulta cel putin 3 loturi noi)

   

 

 

Despre noi :: Intrebari frecvente :: Servicii :: Contact :: Linkuri
Copyright Birou Notarial © Razvan Georgescu 2007